Leren en leraar – Een houding (1)

Hier beschrijf ik enkele inzichten van John Hattie – Leren zichtbaar maken (2015), en dan met name uit hoofdstuk 5, met mijn eigen interpretatie ervan en aangevuld met mijn eigen inzichten. Leerlingen en leraar samen  Hattie komt steeds weer terug op het belang van betrokkenheid van leerlingen bij het proces. Zowel bij de inhoud als bij … Lees meer