Weerstand

Korte beschouwing op weerstand in een groep Weerstand is volgens Woorden.org (http://www.woorden.org/woord/weerstand): Wat is weerstand Weerstand in het trainingsvak betreft mijns inziens vaak een asynchroon proces tussen trainer en trainee, waardoor er botsingen optreden in het acceptatievermogen van een van beide. Benaderen van weerstand Weerstand is o.a. te benaderen a.d.h.v. de Roos van Leary, een … Lees meer

Een dag in het onderwijs #1

Inleidende woorden Werken in het onderwijs is enorm afwisselend. Werken in het onderwijs is erg intensief. Werken in het onderwijs is heel leuk. Ik ben dan nog student (4e jaars PABO-student), maar na enkele jaren studie -en dus jaren stage- heb ook ik al de diversiteit en veelkleurigheid op de basisscholen mee mogen maken. SInds … Lees meer